Board & Management

Sichuan Changhong Electric Co.,Ltd  

Director、Supervisor and Top management 

 

Board of Directors  

1.Chairman :Zhao Yong  

2.Vice Chairman:Liu Tibin  

3.Director:Li Jin  

4.Director:Wu Yingjian  

5.Director:Wu Jiang  

6.Independent Director:Jia Xiaoliang  

7.Independent Director:Ning Xiangdong  

8.Independent Director:Cai Chun    

 

Board of Supervisors  

 1.Chairman of Board of Supervisors:Yu Wanchun  
2.Supervisor:Yang Dan  
3.Supervisor:Yuan Bing  
4.Employee Supervisor:Wu Xiaogang  
5.Employee Supervisor:Tang Dechao  

 

Top management  

1.General Manager: Liu Tibin  
2.Deputy General Manager:Zhen Guangqing  
3.Deputy General Manager:Tan Mingxian  
4.Deputy General Manager:Guo Dexuan  
5.Deputy General Manager、Secretary of the Board:Yang Jun  
6.Deputy General Manager:Huang Dawen  
7.Chief financial officer:Hu Jia